Skip to main content

Ο έλεγχος του δέρματος και των εξαρτημάτων του (νύχια, τρίχες, ιδρωτοποιούς & σμηγματογόνους αδένες ) για την παρουσία μυκήτων περιλαμβάνει την άμεση μικροσκοπική παρατήρηση του δείγματος, την καλλιέργεια του δείγματος και την ταυτοποίηση του μύκητα σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος.  

 

Έλεγχος για Μύκητες (Νυχιών, Δέρματος): Ποιοι μύκητες προσβάλλουν το δέρμα και τα εξαρτήματά του;

Οι μύκητες που προσβάλλουν τα νύχια, το δέρμα και τις τρίχες ανήκουν:

 • στα Δερματόφυτα (κερατινόφιλοι μύκητες),
 • στους μη-Δερματοφυτικούς μύκητες: οι Ζυμομύκητες (Candida, Malassezia κ.λ.π.) και οι Νηματοειδείς μύκητες (Aspergillus, Fusarium spp).

 

Έλεγχος για Μύκητες (Νυχιών, Δέρματος): Δερματόφυτα

Τα Δερματόφυτα είναι πρωτοπαθώς παθογόνοι μύκητες ανθρώπων και ζώων. Διακρίνονται σε τρία γένη:

 • Trichophyton (τριχόφυτα)

Συναντώνται στο δέρμα, στα νύχια και στα μαλλιά

 • Microsporum (μικρόσπορα)

Εντοπίζονται στο δέρμα και στο τριχωτό της κεφαλής

 • Epidermophyton (επιδερμόφυτα)

Εντοπίζονται στην κεράτινη στιβάδα της επιδερμίδας και δεν προσβάλλουν τρίχες ή νύχια

Και αυτά με τη σειρά τους , ανάλογα με το φυσικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται και μεταδίδονται στον άνθρωπο, διακρίνονται σε:

 • Γεώφιλα

Οι λοιμώξεις με γεώφιλα δερματόφυτα είναι πιο συχνές μετά από επαφή με το έδαφος ή μέσω κάποιου μολυσμένου ζώου μετά από επαφή του ίδιου με το έδαφος

 • Ανθρωπόφιλα

Τα ανθρωπόφιλα δερματόφυτα μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο και αποτελούν τις πιο συχνές λοιμώξεις

 • Ζωόφιλα

Οι λοιμώξεις από ζωόφιλα δερματόφυτα είναι συνήθως σποραδικές

Η διάγνωση της μόλυνσης γίνεται με την παρατήρηση της παρουσίας μυκητιασικών υφών στο δέρμα, στις τρίχες ή στα νύχια. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γίνει και η καλλιέργεια του υλικού προκειμένου να προσδιοριστεί το γένος και είδος του μύκητα έτσι ώστε να επιλεχθεί η βέλτιστη θεραπεία.

Οι λοιμώξεις από Δερματόφυτα (γνωστές και ως τριχοφυτίες) συνήθως αναφέρονται ως δερματοφυτία (tinea) ακολουθούμενη από το λατινικό όνομα της εμπλεκόμενης περιοχής του σώματος. 

Οι πιο συχνές δερματοφυτίες στους ενήλικες είναι οι 

 • tinea pedis (πόδι του αθλητή) η οποία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την 
 • tinea unguium (ονυχομυκητίαση) 

και στα παιδιά η 

 • tinea captis (τριχοφυτία τριχωτού κεφαλής)

Η μόλυνση από τα δερματόφυτα είναι δερματική και συνήθως περιορίζεται στις μη ζωντανές κερατινοποιημένες στοιβάδες, σε ασθενείς που είναι ανοσολογικά επαρκείς. Αυτό συμβαίνει επειδή τα δερματόφυτα δεν μπορούν να διεισδύσουν σε ιστούς που δεν είναι πλήρως κερατινοποιημένοι (δηλαδή βαθύτερους ιστούς και όργανα). 

Ωστόσο, ανάλογα με την ανοσολογική αντίδραση του ξενιστή, τη μολυσματικότητα των μυκήτων, τη θέση της λοίμωξης και ορισμένους περιβαλλοντικούς παράγοντες,  οι αντιδράσεις σε τέτοιες λοιμώξεις μπορεί να κυμαίνονται από ήπιες έως σοβαρές

 

Έλεγχος για Μύκητες (Νυχιών, Δέρματος): Μη Δερματοφυτικοί Μύκητες

Υπάρχουν ορισμένα μη δερματοφυτικά είδη μυκήτων που ενδέχεται να μολύνουν υγιές δέρμα και περιλαμβάνουν τα: Scytalidium dimidiatum, Scytalidium hyalinum, Phaeoannellomyces werneckii και Piedraia hortae. Μη δερματοφυτικά είδη, συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων, είναι πιθανό να μολύνουν νύχια που φέρουν βλάβες από τραυματισμούς, άλλο νόσημα ή προϋπάρχουσα μόλυνση από Δερματόφυτα. Από τα είδη Candida, η Candida parapsilosis, η Candida guilliermondii και η Candida albicans έχουν αναφερθεί ως σημαντική αιτία ονυχομυκητιάσεων. Συνήθως, τα μη δερματοφυτικά είδη μυκήτων ευθύνονται για λιγότερο από το 5% των ονυχομυκητιάσεων. 

Επιπλέον, το δέρμα μπορεί να αποτελέσει στόχο για την ανάπτυξη μεταστατικών, πιθανώς αιματογενών μολύνσεων από μια ποικιλία μυκήτων που προκαλούν συστηματικές μυκητιάσεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς (νηματοειδείς μύκητες όπως είδη Aspergillus και Fusarium, είδη Candida, Cryptococcus neoformans, κλπ.). 

Κάποιες φορές, μύκητες όπως ο Sporothrix schenckii ή ο Cryptococcus neoformans διεισδύουν στους ιστούς μέσω διαδερμικού ενοφθαλμισμού και στη συνέχεια προκαλούν τοπικά ή ενδεχομένως και συστηματικά, νόσο. Η Κρυπτοκόκκωση σε ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού και μόλυνση με HIV μπορεί να παρουσιαστεί με δερματικές αλλοιώσεις.

Τέλος, δερματικές βλάβες μπορεί να επιμολυνθούν από μύκητες Aspergillus και Alternaria όπως και είδη Ζυγομυκήτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ανάπτυξη του μύκητα είναι μόνο τοπική, μπορεί όμως να προκαλέσει εκτεταμένη ιστική νέκρωση.

 

Έλεγχος για Μύκητες (Νυχιών, Δέρματος): Κλινικές εκδηλώσεις των επιπολής μυκητιάσεων

Οι δερματικές μυκητιάσεις χωρίζονται σε επιπολής και εν τω βάθει. Οι περισσότερες μυκητιασικές λοιμώξεις είναι επιφανειακές και περιορίζονται στην κεράτινη στιβάδα, τις τρίχες και τους όνυχες και είναι οι παρακάτω: 

 • Tinea barbae (Τριχοφυτία γενείου)

Η λοίμωξη του γενείου μπορεί να είναι ήπια ως σοβαρή φλυκταινώδης θυλακίτιδα και η οποία μπορεί να μοιάζει με λοίμωξη από Staphylococcus aureus. Η τριχοφυτία του γενείου συνδέεται συχνά με ζωόφιλα δερματόφυτα, αλλά μερικές φορές μπορεί να οφείλεται στον ανθρωπόφιλο Trichophyton rubrum.

 

 • Tinea capitis (Τριχοφυτία τριχωτού κεφαλής)

Η μόλυνση του τριχωτού της κεφαλής συνήθως προκαλείται από είδη του γένους Trichophyton ή Microsporum. Η διάταξη των μυκητιασικών σπορίων στο στέλεχος της τρίχας μπορεί να είναι διαγνωστική όσον αφορά στο είδος του μύκητα. Η μόλυνση μπορεί να κυμαίνεται από ήπιες αλλοιώσεις έως ιδιαίτερα φλεγμονώδη αντίδραση με θυλακίτιδα, ουλές και αλωπεκία.

 

 • Tinea corporis (Τριχοφυτία ψιλού δέρματος)

Η τριχοφυτία ψιλού δέρματος μπορεί να περιλαμβάνει το δέρμα του κορμού, των ώμων και των άκρων. Συνήθως, η μόλυνση κυμαίνεται από ήπια έως σοβαρή και παρουσιάζεται ως δακτυλιοειδής φολιδωτή βλάβη με ευκρινή, υπερυψωμένα και ερυθηματώδη όρια.

 

 • Tinea cruris (Τριχοφυτία μηρογεννητικών πτυχών)

Η δερμοφυτία αυτή είναι πιο συχνή σε άντρες και αφορά λοιμώξεις στη βουβωνική χώρα, περιπρωκτικά και στην περιοχή του περινέου. Τα πιο συχνά είδη μυκήτων που απομονώνονται από αυτές τις βλάβες είναι τα Trichophyton rubrum και Epidermophyton floccosum. Οι αλλοιώσεις είναι ερυθηματώδεις έως καφέ χρώμα και καλύπτονται από λεπτά, ξηρά λέπια. Οι βλάβες ενδέχεται να επεκταθούν προς την εσωτερική πλευρά του μηρού και έχουν υπερυψωμένα, καθορισμένα όρια, ενώ μπορεί να περιλαμβάνουν μικρά κυστίδια.

 

 • Tinea favosa (Άχωρας)

Αυτή αποτελεί μια σοβαρή και χρόνια πάθηση η οποία είναι συχνότερη στην Αφρική και την Ασία. Η κατάσταση αυτή συνήθως προκαλείται από το Trichophyton schoenleinii.

 

 • Tinea imbricata

Αποτελεί μια χρόνια λοίμωξη, η οποία είναι μια εκδήλωση της tinea corporis (τριχοφυτία ψιλού δέρματος)  και εμφανίζεται με ομόκεντρους δακτυλίους επικαλυπτόμενων λεπιών. Ο μοναδικός γνωστός αιτιολογικός παράγων είναι το Trichophyton concentricum και συναντάται κυρίως σε νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού.

 

 • Tinea manuum (Τριχοφυτία παλαμών)

Αυτή η κατάσταση παρουσιάζεται συνήθως ως μια διάχυτη υπερκεράτωση, ενώ επηρεάζονται οι παλάμες των χεριών και οι μεσοδακτύλιες περιοχές.  Προκαλείται κυρίως από το Trichophyton rubrum καθώς και από άλλα είδη Trichophyton και Microsporum.

 

 • Tinea pedis (Πόδι του αθλητή)

Σε αυτή τη κατάσταση επηρεάζονται συχνότερα τα δάχτυλα και τα πέλματα των ποδιών. Ειδικότερα, οι περιοχές μεταξύ του τέταρτου και του πέμπτου δακτύλου των ποδιών μπορεί να εμφανίσουν υγρασία, απολέπιση και ρωγμές στο δέρμα. Μια άλλη μορφή αποτελεί η χρόνια, πλακώδης, υπερκερατωσικού τύπου με λεπτά γκρι λέπια που καλύπτουν τα πέλματα, τις φτέρνες και τα πλάγια τμήματα του ποδιού. 

 

 • Tinea unguium (Ονυχομυκητίαση)

Ο όρος ονυχομυκητίαση περιλαμβάνει οποιαδήποτε μυκητιασική λοίμωξη του νυχιού (από Δερματόφυτα και Μη Δερματοφυτικούς μύκητες).

 

 • Tinea versicolor (Ποικιλόχρους πιτυρίαση)

Αποτελεί μια λοίμωξη της κεράτινης στιβάδας της επιδερμίδας με μύκητες του είδους Malassezia furfur. Επιπλέον, υπάρχει μικρή συμμετοχή των ιστών και η ασθένεια προκαλεί κυρίως αισθητικές αλλαγές στην χρώση του δέρματος. Η διάγνωσή της γίνεται με την κλινική εμφάνιση και την μικροσκοπική ανίχνευση των μυκήτων.

 

Λήψη δείγματος στο Διαγνωστικό Κέντρο ΙΑΜΑ

Ο Έλεγχος για Μύκητες (Νυχιών, Δέρματος) πραγματοποιείται με τη λήψη συγκεκριμένου τύπου δείγματος στο Διαγνωστικό Κέντρο ΙΑΜΑ

Στο σύγχρονο ιατρικό και διαγνωστικό εργαστήριο ΙΑΜΑ απαντάμε σε κάθε σας απορία σχετικά με τις εξετάσεις που κάνετε στο εργαστήριο μας και επικοινωνούμε με τον γιατρό σας προκειμένου να έχετε την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα. Κλείστε το ραντεβού σας 21 0960 7600.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ONLINE